Vapen och ammunition

Du kan hämta jaktvapen och ammunition till Polen om du har ett europeiskt vapenpass (European Firearm Passport) och om vapnet är tillåtet i passet. Har du inte ett sådant pass så får du ansöka om tillstånd direkt på den polska ambassaden eller konsulatet.

Följande dokument ska bifogas till din ansökan:

1. Voucher utfärdad av Huntingpol

2. Ett pass med minimum 6 månaders giltighet

3. En ifylld ansökan

Vår voucher är en bekräftelse på att du ska jaga i Polen – med namnet på jaktmarken och tidsperioden.

Jaktrapport

Rapport skrivs efter jakten. Baserat på rapporten får du ta dina troféer med dig. Rapporten är alltså grundvalen för slutavräkningen.

Polsk lag

Du är skyldig att respektera bestämmelser i den polska jaktlagen samt jaktbestämmelser och fredningstid för vilt. Brott mot dessa regler angående fredningstiden ska leda till straffavgifter som betalas enligt de avgifter som bestäms av Ministeriet. Skjutning under fredningstiden kan leda till straffansvar och skatteskyldighet enligt myndigheternas beslut.