Våben og ammunition

Du kan medtage våben og ammunition til Polen, hvis du har et europæisk våbenpas (European Firearm Passport), i hvilket dine våben er opført. Har du ikke et sådanne pas, skal du søge om en tilladelse til at medtage våbene til Polen på den polske ambassade eller konsulat.

Følgende papirer skal vedlægges ansøgningen:
1) Voucher udstedt af Huntingpol
2) Et rejsepas med gyldighed på minimum 6 måneder
3) En komplet ansøgning.

Jagtrapport

Efter jagten bliver jagtrapporten lavet. På basis deraf kan du tage dine trofæer med. Rapporten er også grundlaget for den endelige afregning.

Polsk lovgivning

Vores gæster bedes overholde den polske jagtlov og regulativer. Endvidere skal fredningstiderne overholdes. En overtrædelse af disse bestemmelser vil medføre strafforfølgelse efter polsk lov. Jagt i fredningstiden vil medføre bøde.